Sct. Jørgens Kilde
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100313-63

Fredningsnr.
051586

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Mindesmærke, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Øster og Vester Skærum by St. Jørgens Kilde. Kilden fremtræder som et rundagtigt vandhul, der er ca. 2 x 3 m stort, og som skærer sig ned i den såkaldte Hellig- bakkes nordre skråning. I hullets sider ses enkelte kampe- sten. Ved kilden er opsat mindesten. Kilden ligger på den nordlige skrænt af den såkaldte Helligbakke, der nu indgår i en kommunal lystskov. Grænsen for det fredede areal går 3 m fra vandhullets kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Regulering eller ændring af kilden og dens tilløb må kun finde sted med rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (4)
1992 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
St. Jørgens Kilde. Som beskrevet i tinglysningstekst. Mindesten.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Helligkilde

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Helligkilde med god tilgang og skiltning, samt pakeringsplads tæt ved.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)