Lerbæk Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100302-25

Fredningsnr.
051620

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrav omkring Lerbæk Den vandfyldte voldgrav omgiver den ca. 40 x 50 m store, retangulære banke, der til dels har stensatte skrænter. Graven er ca. 15-20 m bred. Over den søndre grav en ca. 10 m bred dæmning med kørevej. Sydligst i den vestre grav ligger en smal dæmning med gennemløb. Fredningsgrænsen går langs gravens øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning eller henlæg- gelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lerbæk Hovedgård. Voldsted med vandfyldt voldgrav.

Litteraturhenvisninger  (0)