Thorshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110311-54

Fredningsnr.
120420

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/8 1933. Geodætisk institut. I top GI-sten, 2 m om stenen fredlyst "Thorshøj", 5 x 30 m. Afgravet på alle sider. Fra SV er 2 m oppe på højsiden en 6 m bred, 3 m dyb indgravning ind over toppen, heri haveanlæg. En noget mindre indgravning i højsiden mod SV. Græsklædt og beplantet med buske.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
110 Fod Tværmaal, 20 Fod høi; Siderne tildels ödelagte; en Kløft gravet ind i den sydlige Side og deri anlagt en Have. Der skal være fundet Guldarmbaand i Høien. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Thorshøj", 5,2 M. h., opr. 30-35 M. br., i gl. Tid stærkt afgravet paa alle Sider. I Top en bred Gravning, 6 M. br., 2 M. dyb., skraanende og aaben i Syd, med Haveanlæg. E: Der skal være fundet et Guldarmbaand; jvf. 51. Ogsaa B 4316-19 kan være herfra. [reg. under sb. nr. 51] Det var ikke muligt at oplyse dette bestemt. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1933 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Thorshøj", 5x30 m. Afgravet paa alle Sider. Fra SV er 2 m oppe paa Højsiden en 6 m bred, 3 m dyb Indgravning ind over Toppen, heri Haveanlæg. En noget mindre Indgravning i Højsiden mod SV. Græsklædt og beplantet med Buske. I Top GI-Sten 2 m om St. fredlyst 1933 af GI.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. I det omtalte haveanlæg er for mange år siden rejst en flagstang. En sti fører op på højen i NØ. Ingen fotos. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Temmelig tilgroet af træer, ligger i have.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)