Fylleled Skov

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100303-168

Fredningsnr.
0616137

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Voldgrave omkring Bangsbo. Den vandfyldte voldgrav omgiver den ca. 45 x 45 m store fla- de banke, hvorpå Bangsbo ligger. I vest, syd og øst er gra- vene 11 - 14 m brede, i nord ca. 25 m. Vandspejlet ligger ca. 1,4 m under bankens overfladeniveau. En ca. 5 m bred bro fører over den vestre grav på midten, og en smal træbro over den østre. Fredningsgrænsen går langs voldgravens øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning eller henlæggel- se af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyr- res. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vand- standen må kun ske med rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Bangsbo, voldsted.