Hørby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100207-249

Fredningsnr.
0715116

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrav omkring Hørbylund Den vandfyldte voldgrav omgiver den ca. 55 x 65 m store ban- ke, hvorpå hovedbygningen ligger. I vest, syd og øst er gra- ven 8-12 m bred, medens den nordre grav har en bredde af ca. 30 m. Gravens kanter langs banken er stensatte. I den nordre gravs østlige del ligger en ca. 10 x 15 m lav holm. Den øst- lige grav er opfyldt over en strækning af ca. 20 m. Over voldgraven er lette broer i nordøst, nordvest og på midten af den søndre grav. Fredningsgrænsen går langs gravens øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved gravning eller henlæggelse af jord, sten og affald. Oprensning af voldgraven samt for- sætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigs- antikvaren.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Hørbylund Voldsted

Litteraturhenvisninger  (0)