Dyrehaven
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230207-211

Fredningsnr.
4212124

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ikke tinglyst, men meddelt til ejer: Dæmning. 31 m lang orienteret N-S. 16 m fra N-enden og 11 m fra S-enden er dæmningen afbrudt over en strækning af 4 m hvor bækken passerer. Dæmningen er 8 m bred ved foden, 2,5 m ved kronen og 1,75 m høj. Med træer og opvækst. I blandet løvskov.
Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2014 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse for at udarbejde forslag til fredningstekst.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)