Kjelds Grav
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100204-91

Fredningsnr.
0814106

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Sten- og grenkast, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Grenekastet Kjelds Grav. Grenekastet består af en ca. 6 m lang, 2 m bred og 1 m høj græsklædt forhøjning, ved hvis nordside en mindesten er an- bragt. Fredningsgrænsen går langs forhøjningens fod. Grenekastet ligger i skovbeplantning ca. 50 m nord for Kjeldslund Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesmærke, Sten- og grenkast

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kjelds Grav. Grenkast i skovbevoksning. Mindesten rejst af Historisk Samfund for Vendsyssel.

Litteraturhenvisninger  (0)