Tørvehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110311-58

Fredningsnr.
120423

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bygning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,30 x 15 m. Fod mod øst afskåret af vej. Et hus byg- get ind i højfoden mod SV. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 64-65] Overpløiede; den ene kaldes Tørvehøi. Bevoksning: 1982: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tørrehøj", nu overpløjet, i Korn, ca. 3/4 M. h. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,30x15 m. Fod mod Ø afskaaret af Vej. Et Hus bygget ind i Højfoden mod SV. Græsklædt.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Udflydende omrids i N og V. Foden mod Ø afskåret af vej. Det i tidl. beskr. nævnte hus i SV er fjernet af ejeren og hullet fyldt ud med materiale fra et vejarbejde i nærheden. På højens top er opstillet en pyntedysse af 3 mindre sten og en overligger. Den S for højen beliggende bygning er genopført på den gamle sokkel. Ejeren har fået pålæg om at fjerne dyssen. Film: /02: Fra VSV. /04: Fra NØ. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Pyntedysse på toppen.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)