Dalegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060405-16

Fredningsnr.
513519

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
1943: Lille aflang jordhøj i sydvestre hjørne af ejendommens mark. Gravning i N-side. Den øvrige overflade ujævn. Bevokset med store træer. Ligger umiddelbart ved markvejen, der fø- rer over bækken. Ca. 1 x 8 x 18 m. 1987: Høj, 6 x 14 m stor og 0,75 m høj. Største længde i SSØ-NNV. I højens nordligste del er en nedgravning, 2,5 x 3 m stor og 0,6 m dyb. I Ø 2 store sten, 2,5 x 3 m stor og 0,6 m dyb. I Ø 2 store sten, 0,5-1 m. Flere sten ses i højoverfladen. Højen skæres i SV af en privat vej. I skov.
Undersøgelsehistorie  (12)
1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en Udlod, som hører til Vestergaard, ligger, inde imellem en lille Gruppe Træer, en Del Klippeblokke, og ovenpaa en af disse er der enkelte skaalformede Fordybninger. Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I sydvestre Hjørne af Ejendommens Mark en lille aflang Jordhøj, i hvis nordre Ende der er gravet. Den øvrige Overflade ujævn. Bevokset med store Træer. Ligger umiddelbart ved Markvejen, der fører over Bækken. Længde 18 m, Bredde 8 m, Højde 1 m.

1943 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 5135:19, Status: B

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i skov. 0,75 x 14 SSØ-NNV x 5-6 m Ø.V. Langhøj ? skæres af privatvej NV-SØ. Nedgravning på N-ligste del af højen, 3 m SV-NØ x 2,5 SØ-NV x 0,6 m dyb. 2 mulige randsten på Ø-ligste del af højen, 0,5-1 m store. Sti, Ø-V tværs over højen midt på, kun den SØ-ligste del af højen velbevaret. Flere sten synlige på overfladen af højen. Meget vanskeligt at afgøre om der er tale om en langhøj, der er halveret af en vej, eller der er tale om den yderste Ø-ligste rest af en rundhøj. Højen er afpløjet i S og N, og teoretisk kan den have været rund. Kun 6 m Ø for højsiden ligger nedgravningen til en gammel lergrav. Delvist opfyldt med gammelt affald.. Ca. 4 m fra Ø-foden og S for lergraven er nytilplantet en del grantræer. højen er bevokset med 2 gamle eg. Flere unge ask, eg og hasselbuske. Børn har tidligere haft hule i den N-lige nedgravning. Der skal i denne forbindelse være påtruffet en stor sten, som børnene havde gravet sig ned under. Ejer: Matr. 63a Steffen Boss Stavsdalvej 33 Bevoksning: 1985: Mos, Græs og Løvtræer

1987 Tinglysning
Journal nr.: F53-3404
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1987 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3404
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 6 x 14 m stor og 0,75 m høj. Største længde i SSØ-NNV. I højens nordligste del er en nedgravning, 2,5 x 3 m stor og 0,6 dyb. I Ø 2 store sten, 0,5-1 m. Flere sten ses i højoverfladen. Højen skæres i SV af en privat vej. I skov.

1988 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)