Augustenborg Kirkegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230202-70

Fredningsnr.
421262

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1848 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk gravsten fra 1848. Hvid marmortavle, ludende, 60 cm høj og 49 cm bred. Beskrivelse anlæg: Grav med kantsten. Foran stenen er plantet en lav busk og bag stenen en høj enebærbusk. Indskrift: Sort skrift, falmet, skønskrift, navnet i fraktur. SECONDLIEUTENANT ANDREAS PETER V. DORSCHEUS, AF 10DE LETTE BATAILLON, FALDEN FOR FÆDRELANDET D. 13DE APRIL 1849. Beliggenhed: Augustenborg Kirkegård. *** Historik *** Seklt. Dorscheus faldt ved Åbenråvejen, i nærheden af "Stengården". En mindesten (4311:128, Raben nr. 104) viser stedet. Oberst J. Ræder, Kommandøren for 10. Bataillon, skriver i sine "Krigserindringer fra 1848-50" s. 154: "I Formiddag (18.4.49) var jeg med de fleste Officerer på Augustenborg for at begrave Lieutenant Dorscheus og de øvrige 13 faldne soldater, hvorved præsten Stephensen fra Broager forrettede Jordpaakastelsen og den øvrige Tjeneste. Stephensen var fordreven fra Broager og boede nu i Ketting Præstegaard." Efter Raben og Boeck har der tidligere været to marmortavler for Dorscheus. På den anden tavle stod: ANDREAS PETER DORSCHEUS SECONDLIEUTENANT VED 10. BATAILLON DF.D. 10.MARTS 1821 FALDEN FOR FÆDRELANDET D. 13. APRIL 1849. Den tavle, der nu ligger på kirkegården, skal efter Boeck være den ældste.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Anlæg afventer klassifikation

2014 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse på Augustenborg kirkegård for at stedfæste de 59 krigergrave.

Litteraturhenvisninger  (0)