Store Sjøringhøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110311-61

Fredningsnr.
120424

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 15 m. I top en gravning 2 m br., 0,50 m dyb. Si- derne med skår efter gamle gravninger. Græsklædt. Torsted, matr.nr. 10g: Sydlige del af høj i skel til Tor- sted, matr.nr. 10a
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Store Sjøringhøi, paa flad Mark; af Middelstørrelse. Dens østlige Side er udgravet. Bevoksning: 1982: Græs

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(E. galt beskrevet). Bitte Sjørringhøj, 2,0 M. h., 20 M. br. I Top en Gravning, 4 M. br., 2/3 M. dyb. Søndre Side er skreden efter en Afgravning. Over østre Side en bred Skelgrøft. Bevoksning: 1982: Græs

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[mnr. 10a] Høj, 2x15 m. I Top en Gravning 2 m bred, 0,50 m dyb. Siderne med Skaar efter gamle Gravninger. Græsklædt. [mnr. 10g] Den sydlige Del af ovennævnte Høj.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,5 x 16,0 x 16,0 m. Som tidligere beskrivelse. I Ø berøres højen af et NNØ/SSV-gående læhegn samt en række højspændingsmaster. Læhegnet (3 rk. tjørn, syren m.m.) er ret nyplantet. Iflg. ejeren er hegnet plantet af naboen. Film: /25: Fra NV. /26: Fra S. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)