Byrum
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Læsø

Sted- og lokalitetsnr.
100501-102

Fredningsnr.
082017

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Saltudvinding, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ruiner af saltkogerier De bevarede anlæg fremtræder som 0,5 - 1 m lave volde, der omgiver arealer af uregelmæssig cirkulær eller rektangulær form. De fredede anlæg er græs- eller lyngklædte.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Saltudvinding

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Saltindvinding. Svært afgrænseligt, diffust saltsyderi.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Saltudvinding. Saltsydetomt bestående af tilnærmelsesvis cirkulær, 1,5 meter bred, lyngklædt græstørvsvold, udcendige mål 31 x 33 meter i diameter. Indenfor denne et ujævnt, græs- og lyngklædt areal.

Litteraturhenvisninger  (0)