Byrum

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Læsø

Sted- og lokalitetsnr.
100501-127

Fredningsnr.
0820193

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Saltudvinding, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Ruiner af saltkogerier De bevarede anlæg fremtræder som 0,5 - 1 m lave volde, der omgiver arealer af uregelmæssig cirkulær eller rektangulær form. De fredede anlæg er græs- eller lyngklædte.
Undersøgelsehistorie

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Saltudvinding

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt saltsydetomt med lyngklædt omkredsvold.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Saltudvindingsanlæg. Saltsydetomt af Sven Erik Albrechsens Type I. Kvadratisk græstørvsvold, udvendige mål 12 x 12 meter. Centralt placeret, ovalt ildsted, 5 x 6 meter. To åbninger placeret overfor hinanden i langsiderne mod V. Lyngklædt vold og græsklædt ildsted.


Billeder

Oversigt set fra S
Slitageskade mod NØ, set fra NØ
Oversigt set fra N
Oversigt set fra V
Oversigt set fra S
Foto, oversigt