Augustenborg Kirkegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230202-76

Fredningsnr.
421268

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1851 - 1851 e.Kr.)

Fredningstekst
Dansk mindesmærke fra 1851. Sortmalet monument bestående af rektangulær søjle på noget bredere, rektangulær underdel. Søjlen har sølvfarvede kanter og er ornamenteret med et gotisk spidsmønster som et vindue. I det øvre, højre hjørne af underdelen ses en amorin. Monumentet står på en flad sten. Søjlens overdel er 90 cm høj og 45 cm bred, underdelen er 75 cm høj og 58 cm bred. Beskrivelse anlæg: Gruset gravsted med hæk og med mahonia og taksbuske foran. Indskrift: Sølvskrift, versaler. På søjlens overdel: HERUNDER HVILER STØVET AF SOLDAT OG SAPEUR ANDERS PEDERSEN MAGLEMER FRA LOLLAND FØDT D 8T JUNI 1819 DØD D 13D APRIL 1851 -------------------- O ROLIGE GRAV, I DIN SKYGGE BOER FRED, DIN TAUSE INDVAANER AF SORGER EI VEED ------------------ VI SES IGJEN GJENTAGER LÆBEN STILLE OG HJERTETS EKKO SVARER SEES IGJEN OG MED DETTE HAAB VILLE VI TRÖSTE HVERANDRE. ---------------------- På søjlens underdel: KAMPENS BLODIGE ANSTRENGELSER FOR FÆDRELANDETS VÆRN OG FELT LIVETS BESVÆRLIGHEDER HAR FORKORTET DINE DAGE AK SAA TIDLIG MAATTE DU BLEGNE OG ENDNU I YNGLINGS AARENE BUKKE UNDER FOR LIVETS STORME DIN TIDLIGE BORTGANG HAR DYBT SAA RET DIN EFTERLADTE FAMILIE DER NU SØRGER OG DERFOR MED VEMODIGE FØLELSER HAR REIST DETTE MINDE PAA DIN GRAV. Beliggenhed: Augustenborgs Kirkegård.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Anlæg afventer klassifikation

2014 Museal besigtigelse
Haderslev Museum
Besigtigelse på Augustenborg Kirkegård for at stedfæste de 59 krigergrave.

Litteraturhenvisninger  (0)