Dyrehave
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141104-98

Fredningsnr.
221513b

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2016 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Anlæg afventer klassifikation

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
"Forvaltergraven". Begrænses i øst af en ca. 24 m lang stensætning. Graven strækker sig i en bue mod nord og nordvest i en længde af ca. 75 m. Den afsluttes i vest i en spids. Dens skråninger, der iøvrigt er græsklædte og delvis bevokset med træer, når en højde over vandspejlet på ca. 1 m.

Litteraturhenvisninger  (0)