Thorsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110311-72

Fredningsnr.
120427

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,60 x 17 m. Udgravet til bund ved 5 m bredt hul i midten. Bevokset med træer i have. Tinglysning (notering) af tidligere C-høj: ***************************************** Høj, 1,8 x 17 m. I toppen et cirkulært topkrater, op til 1 m dybt på 5 m i diameter, hvori der i midten ses en enkelt, hovedstor sten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,6 x 17 M. Toppen bredt affladet og heri lidt mod Nø. en svær, staaende Sten, 2/3 x 1/3 M. Lysthøj, beplantet. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,60x17 m. Udgravet til Bund ved 5 m bredt Hul i Midten. Bevokset med Træer i Have.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet. I Ø har en rodvælter revet hul nederst på siden. Ingen fotos. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet. Helt tilgroet af træer og buskads.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)