Byrum

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Læsø

Sted- og lokalitetsnr.
100501-195

Fredningsnr.
0820255

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Saltudvinding, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Ruiner af saltkogerier De bevarede anlæg fremtræder som 0,5 - 1 m lave volde, der omgiver arealer af uregelmæssig cirkulær eller rektangulær form. De fredede anlæg er græs- eller lyngklædte.
Undersøgelsehistorie

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Saltudvinding

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Saltudvindingsanlæg. Saltsydetomt af Svend Erik Albrethsens Type I. Tilnærmelsesvis kvadratisk græstørvsvold, udvendige mål 12 x 13 meter. Ovalt ildsted, 5 x 6 meter. Græsklædt beliggende i fyrretræsskov.


Billeder

Bålbanken set fra N
Oversigt set fra SØ
Oversigt set fra NV
Foto, oversigt