Bobakker

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Læsø

Sted- og lokalitetsnr.
100501-196

Fredningsnr.
0820256

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Saltudvinding, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Ruiner af saltkogerier De bevarede anlæg fremtræder som 0,5 - 1 m lave volde, der omgiver arealer af uregelmæssig cirkulær eller rektangulær form. De fredede anlæg er græs- eller lyngklædte.
Undersøgelsehistorie

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Saltudvinding

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Saltindvindingsanlæg. Saltsydetomt af Svend Erik Albrethsens Type I. Kvadratisk græstørvsvold udvendige mål 13,5 x 13,5 meter. Ovalt ildsted, 4 x 7 meter. Græs- og lyngklædt vold og ildsted. Tidligere udgravet.


Billeder

Oversigt set fra SV
Oversigt set fra Ø
Oversigt set fra Ø
Foto, oversigt