Engehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110311-74

Fredningsnr.
120422

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 8/11 1904. Gdr. Mikkel J. Skaarup Diplom "Engehøj", 3,30 x 24 m. Østre fod i en bredde af ca. 2 m bortkørt af vej. Fod mod nord og vest afpløjet. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Engehøi, fuldstændig velbevaret, ligger paa flad Mark. 70 Fod Tværmaal, 12 Fod høi. Bevoksning: 1982: Græs

1904 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Engehøj", 3,3 M. h., 24 M. br. N. og sv. Fod overpløjede, østre lidt afgravet ved et Dige. Kan 1912 ikke fredlyses (Forsøg). Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Engehøj", 3,30x24 m. Østre Fod i en Bredde af ca. 2 m bortkørt af Vej. Fod mod N og V afpløjet.Græsklædt. FM 1904.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse. Hertil: I N-lige højfod ses toppen af 2 randsten. En ganske lille bunke rydningssten i SV. S-lige højfod er lige afpløjet med en ca. 20 cm. høj kant. Iøvrigt velbevaret. Film: /36: Fra NV. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)