Bobakker
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Læsø

Sted- og lokalitetsnr.
100501-251

Fredningsnr.
0820305

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Saltudvinding, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Saltudvinding, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ruiner af saltkogerier og hustomter. De bevarede anlæg fremtræder som 0,5 - 1 m lave volde, der omgiver arealer af uregelmæssig cirkulær eller rektangulær form. De fredede anlæg er græs- eller lyngklædte.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Saltudvinding, Bygning

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Saltindvinding. Saltsyderi af SVend E. Albrethsens Type I. 12 x 14 meter med to åbniger mod NV og SV. Bålpladsen er rektangulær, 6 x 8 meter. Græs og lyngklædte volde .

Litteraturhenvisninger  (0)