Bommerlund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230101-331

Fredningsnr.
4112107

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mølledæmning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Mølledæmning og omløbskanal. Dæmningen har nærmest form som et U der står på hovedet. Dæmningen starter (i denne beskrivelse) 13 m N for skovskellet, 15 m V for det sted hvor bækken løber mod N ind i skoven. Herfra rækker den ca. 20 m mod NNV, hvorefter den knækker i en ret vinkel, 17 m mod VSV. På dette sted ses, over en strækning af 5 m, en sænkning i dæmningen, som formentlig markerer et overløb. Dæmningen fortsætter fra sænkningen ca. 17 m mod S, hvorefter der igen ses en sænkning, 6 m bred og så dyb at bækkens løb frit kan passerer. Derefter anes landfæstet på det faste land. Dæmningen er ca. 9 til 11 m bred og op til 2 m høj. SSØ for det sted hvor dæmningen starter (i denne beskrivelse) ses en 4 m bred sænkning, og endnu et landfæste anes. Sænkningen her munder ud i en stor omløbskanal, som strækker sig 80 m mod NNØ, er 14 m bred og op til 3,5 m dyb.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)