Byrum
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Læsø

Sted- og lokalitetsnr.
100501-283

Fredningsnr.
0820334

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Saltudvinding, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ruiner af saltkogerier De bevarede anlæg fremtræder som 0,5 - 1 m lave volde, der omgiver arealer af uregelmæssig cirkulær eller rektangulær form. De fredede anlæg er græs- eller lyngklædte.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Saltudvinding

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Saltudvinding. Saltsydetomt fremstår som en irregulært cirkulær, 25 x 28 meter stor højning udgørende et areal med diffuse tørvebyggede strukturer. Ildsted, 5 x 6 meter, heri mange indtil hovedstore sten synlige. Omkring og på anlægget ligeså hovedstore sten, muligvis sankesten. beliggende i skovbryn. Mulig stensat brønd ud for bålbanken mod SØ.

Litteraturhenvisninger  (0)