Baunehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110311-84

Fredningsnr.
120426

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
"Bavnehøj", 3,50 x 20 m. I top gravning, 6 m bred, 0,50 m dyb. Flad gravning i siden mod øst. Mod nord 1,50 m høj, stejl brink. Bevokset med græs og bjergfyr.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Baunehøi, udgravet i Toppen og i Øst. Tværmaal 72 Fod. Høide 12 Fod. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1912 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bavnehøj", 3,6 M. h., 25 M. br. I Top en flad Gravning, ca. 6 M. br., 1/2 M. d. I østre Side en mindre flad Gravning. Fod afgravet i Øst. Græsgroet. Søgtes 1912 fredlyst. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bavnehøj", 3,50x20 m. I Top Gravning, 6 m bred, 0,50 m dyb. Flad Gravning i Siden mod Ø. Mod N 1,50 m høj stejl Brink. Bevokset med Græs og Bjergfyr.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men i hullet i toppen er opstillet gl. fod til flagstang. Fra S og Ø fører stier, stien mod S er ret dybt nedslidt. Der pløjes lovlig tæt til østre højfod, der står som en 30 cm. høj kant. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i kanten af have. Nord og vest for højen ager.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)