Vesterpurre

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160201-21

Fredningsnr.
251323

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bro, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Fr.nr. 2513:23 Bro. Hvælvet granitstensbro. Hvælvet er 1,5 m bredt og højt, og 5 m langt (broens bredde). Facaden er 3 m høj og 8 m lang (broens længde). Både ved slug og afgang er der ved åbrinkerne 2 m lange fløjmure. Ovenpå facaden en armeret betonbjælke, og facaden ved afgang er overstøbt med cement. Betonbjælken og cementoverstøbningen er ikke med i fredningen. Ovenpå facaden ved slug er der lagt en armeret betonbjælke, og facaden ved afgang er overstøbt med cement. Betonbjælken og cementoverstøbningen er ikke med i fredningen.
Undersøgelsehistorie

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister

2013 Museal besigtigelse
Moesgård Museum
Bro over Jeksen Bæk hvor bækken løber under Kollens Møllevej. Broen er opført af granitkvadrer med tøndehvælving. Gennemløbet er ca. 6 m. langt. Buens spændvidde er 1,8 m, og dens højde er 1,7 m. målt fra underkanten af buestikstenen til bunden af vandløbet. Hele facaden er knap 6 m. bred og 2,5 m. høj. Mod nord er facaden dækket med cement, mens facadens sten mod syd er synlige. Brofæsternes vinkelstillede fløjmure forlænger gennemløbet både ved slug (syd) og ved afgang (nord) med 2 m. Ved vejen er opsat et moderne autoværn. Vejen over broen er asfalteret.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Bro. Beskrivelse se museal besigtigelse 2013.


Billeder

Oversigtsfoto fra syd
Oversigtsfoto fra syd
Oversigtsfoto fra nord
Asfaltvejen over broen set fra V
Oversigtsfoto fra SØ
Foto, oversigt
Foto, oversigt