Søren Kierkegaard Stenen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010104-81

Fredningsnr.
252824

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1930 - 1939 e.Kr.)

Fredningstekst
Ikke tinglyst, men meddelt til ejer NST Mindesten. Natursten, 150 x 125 cm i fladen og 200 cm høj, anbragt på/nedstøbt i beton. På siden som vender mod SSØ ses følgende inskription: SÖRENKIRKEGAARD 1813På siden mod Ø: 1855 HVAD ER SANDHEDEN AN= DET END EN LE= VEN FOR EN IDEE ? GILLELEJE 1. AUG. 1835Nederst på stenen fra SV-siden til SSØ-siden:REJST 1935 PAA KIRKEGÅRDS YNDLINGSSTED
Undersøgelsehistorie  (5)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Anlæg afventer klassifikation

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Mindesten for Søren Kierkegaard 1813-1855. Ca 2 x 2 m stor sten med indskription på sydsiden.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kulturstyrelsen

2014 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Mindestenen: Mindesten. Natursten, 140 x 125 cm ved basen og 200 cm høj, anbragt på et fundament af beton; ca. 200 x 200 cm. På siden som vender mod SØ ses følgende inskription: SÖREN KIRKEGAARD 1813 1855 På siden mod Ø: 1855 HVAD ER SANDHEDEN AN= DET END EN LE= VEN FOR EN IDEE ? GILLELEJE 1. AUG. 1835 Nederst på stenen fra SV-siden til SØ-siden: REJST 1935 PAA KIRKEGÅRDS YNDLINGSSTED Historie: På stien ved Gilbjerg Hoved ved Gilleleje står denne sten, rejst i 1935 til minde om Danmarks verdensberømte filosof Søren Kierkegaard (1813-1855), som var en af Gillelejes første turister tilbage i 1835. Stenen er rejst netop her, fordi det var hans yndlingssted, hvor han kunne finde fred og ro til at fordybe sig i sine filosofiske tanker over livets store og små problemer. Teksten på stenen "Hvad er sandhed andet end leven for en idé" skrev han i august 1835 på et tidspunkt, hvor han læste på det teologiske fakultet på Københavns Universitet. Søren Kirkegaard er især kendt for sin store interesse for den menneskelige eksistens, hvilket var omdrejningspunktet i en stor del af hans forfatterskab.

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)