Brohøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110313-7

Fredningsnr.
120455

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: St. Diernæs, matr.nr. 4ax Tingl.: 11/2 1902. Enkefru Julie Leonhard; fredningen tiltrådt af forpagter N.F.W. Nielsen Høj, 3 x 23 m. Top affladet med 4-5 større og mindre gravninger indtil 5 x 5 m brede. V- og Ø-fod afpløjede. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brohøi, udgravet i Toppen. Bevoksning: 1982: Græs

1914 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj (E: Brohøj) paa faldende Terræn, ca. 3,0 x 23 M. Toppen affladet og ødelagt ved 4-5 større og mindre Gravninger, indtil 5 x 5 M. br., 3/4 M. d. V. og ø. Fod afpløjede. Fredlyst (!). Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3x23 m. Top affladet med 4-5 større og mindre Gravninger indtil 5x5 m brede. V- og Ø-Fod afpløjede. Græsklædt. FM 1914

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som tidligere beskrivelse, men med nye, alvorlige kreaturbeskadigelser. Det meste af S-siden står uden bevoksning, med en ca. 0,5 m. høj kant i den Ø-lige del ind mod topfladen. Langs Ø-lige højfod er bevoksningen afslidt, og på Ø-sidens N-lige halvdel ses endnu en kreaturskade, ca. 3 m. bred, fra foden til nær toppen. I V-siden lettere kreaturbeskadigelser. I V-lige højfod ses toppen af en randsten. Højen er hegnet, men hegnet ser ikke alt for solidt. Højen er iøvrigt stærkt forgravet fra gammel tid og det er et spørgsmål, om det er rimeligt, at den er fredet. Ejeroplysning på skema. Film: /19: Fra SØ, /20: Fra NØ, /21: Skade fra Ø, /22: Fra NV. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i græsmark. afhegnet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet er en rundhøj der ligger i afgræsset mark.

Litteraturhenvisninger  (0)