Bjerghøie
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110313-9

Fredningsnr.
120456

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: St. Diernæs, matr.nr. 4av Høj, 1,50 x 12 m. I top en gravning 4 x 4 m bred, 1,25 m dyb. Fod mod vest, nord og øst afpløjet. Græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[E. 12-13] Bjerghøie; 12 er overpløiet; i 13 er en Stenkiste, Øst-Vest, aabnet i Vestenden. Bevoksning: 1982: Græs

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, (E: af Bjerghøje) 1,7 M: h. I Toppen ses i en lille Udgravning paa Bunden 2 Sten af et lille Kammer i N - S., 1 1/2 M. l. (1 Sidesten ligger, 1 staar); desuden ses en tynd Stenflage, ca. 3/4 M. stor. Antagelig H: 3/4 M. Der har over Sidestenens Top været ca. 3/4 M. Jord og Kamret saaledes snarest helt Dækket. Stenalder! Bevoksning: 1982: Græs

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,50x12 m. I Top en Gravning 4x4 m bred, 1,25 m dyb. Fod mod V, N og Ø afpløjet. Græsklædt.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrivelse, men øverst på højsiden i NV mindre, afslidte partier uden bevoksning. Højfoden skæmmes mod NV, Ø og S af rydningssten og kvas, men da den ligger langt inde på en mark, kan det ikke ses fra vejen. Film: /26: Fra NV, /27: Fra SØ. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)