Gaardstedshøi

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110313-12

Fredningsnr.
1204179

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Diernæs alm. kaldt Gårdstedshøj Et voldsted, liggende ved den nordlige bred af den udtør- rede Sjørring sø. Den indre volds højde fra bunden af gra- ven er ca. 18 fod. Voldens tværmål over toppen er ca. 40 fod, tværmål ved foden ca. 90 fod, gravbundens bredde er ca. 12, dens ydre gravskrånings højde ca. 8 fod, den ydre volds længde ca. 175 fod; den ydre vold er fjernet på nord- og østsiden.
Undersøgelsehistorie

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gaardstedshøi - se vedlagt. En firkantet Høi med Grave omkring. Bevoksning: 1982: Græs

1902 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
St. Digsnæs Voldsted. Fredlyst. Bevoksning: 1982: Græs

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted. Som tidligere beskrivelser (fredningsb. + danske voldsteder), men rundt om voldstedet beplantning af ældre granhegn i N og V, ret ungt blandet løvhegn (flere rk.) mod Ø og V samt 1-1,5 m. højt hybenkrat mod S (cf. skitse). Volden er kun virkelig markant i SV- og NV-hjørnerne samt på dele af S-siden. Ejeren oplyser, at løvhegnene er plantet for ca. 4 år siden. Arb. blev udført af Hedeselsk. Ejeren (konen) kendte ikke §53. Film: /23: Fra Ø, /24: Fra S, /25: Vold i V-side fra NV. ** Seværdighedsforklaring ** Stort, ret velbevaret voldsted. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fint voldsted på nordsiden af Sjørring Sø. Banke omgivet af voldgrav og vold. Mod nord en buet ydervold.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Borgbanken set fra SØ
Borgbanken set fra SV
Nordlige ydre voldgrav set fra SV
Oversigt set fra V
Oversigt set fra NØ