Gammel Troldhøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
230101-333

Fredningsnr.
4112109

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Dæmninger og omløbskanal. 26 m lang, 14 m bred og 1,75 m høj orienteret omtrent Ø-V. Ca. midt for, er dæmningen afbrudt over en strækning af 8 m, hvor bækken passerer. Omkring dæmningens V-ende buer en svagt markeret omløbskanal, 14 m lang, 4 m bred og uden særlig dybde.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

Litteraturhenvisninger  (0)