Byrum

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Læsø

Sted- og lokalitetsnr.
100501-500

Fredningsnr.
082054

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Saltudvinding, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Ruiner af saltkogerier De bevarede anlæg fremtræder som 0,5 - 1 m lave volde, der omgiver arealer af uregelmæssig cirkulær eller rektangulær form. De fredede anlæg er græs- eller lyngklædte.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Saltudvinding

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Saltudvinding. Saltsydetomt bestående af en tilnærmelsesvis cirkulær 1,5 meter bred, lyngklædt græstørvsvold, udvendige mål 33 meter i diameter. Indenfor denne et ujævnt, græs- og lyngklædt areal. Afskæres mod vest af vejspor.


Billeder

Oversigt set fra SØ
Oversigt set fra NV