Birkehøj
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010111-111

Fredningsnr.
2627100

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Militærvæsen, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Jordværk. Et kvadratisk jordværk, ca. 20 x 20 m i fladen og op til 3,5 m højt, med stejle sider. Siderne ligger orienteret som verdenshjørnerne - N, S, Ø og V. Helt kvadratisk er jordværket dog ikke, idet NV-hjørnet ikke findes. I stedet findes her et ca. 6 x 6 m stort indhak vinkelret ind i jordværket. Ca. midt for Ø-siden og ca. midt for V-siden er der gravet 2 grøfter vinkelret ind mod midten af jordværket, hvor de mødes. Grøfternes bund ligger i jordoverfladen, der hvor de starter, og hæver sig så noget ind mod midten, hvor de mødes. Grøftesidernes anlæg er 45 grader.Fra hvor de 2 grøfterne mødes og mod NV, ud mod bunden af det ca. 6 x 6 m store indhaks SØ-hjørnet, findes endnu en grøft, dog betydelig mindre dyb end de før beskrevne.2 større lunker/afgravninger ind i jordværkets siderne fra hhv. V og N, hører måske jordværkets oprindelige udsende til (?), hvorimod en mindre indgravning i Ø-siden, tæt på SØ-hjørnet anses for en nyere beskadigelse.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)