Bangshøj

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010111-112

Fredningsnr.
2627101

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1900 - 1909 e.Kr.)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Ikke tinglyst, men meddelt ejeren NST, Nordsjælland Mindesten. Natursten, 105 x 60 cm ved grunden og 120 cm høj. På siden som vender mod NØ er indhugget følgende: FORSTRAADFR. CA. BANGSKOVRIDER FORTISVILDE-FREDERIKSVÆRK SKOVDISTRIKT 1876-1900 Mindestenen står på toppen af gravhøj 2627:106.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Mindesten over skovrider Ca. Bang. Står ved siden af "Bangshøj".

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Mindestenen: Mindesten. Natursten, 105 x 60 cm ved grunden og 120 cm høj. Er placeret på et betonfundament, ca. 180 x 125 cm. På siden som vender mod NØ er indhugget følgende: FORSTRAAD FR. C.A. BANG SKOVRIDER FOR TISVILDE-FREDERIKSVÆRK SKOVDISTRIKT 1876-1900 Mindestenen står på toppen af en gravhøj 2627:106. Historie: Andreas Frederik (Fritz) Christian Bang blev født i 1821 på Stendalgaard, ved Viborg, og døde i 1902 i Odense, hvor han også blev begravet. Bang var søn af en skovrider og blev selv forstkandidat i 1842, hvorefter han virkede i forskellige stillinger indenfor skovvæsenet og ledede udførelsen af kulturforsøg på Viborg hede. Stor betydning fik Bang efter Hedeselskabets oprettelse, idet han blev en af Dalgas' bedste støtter i plantningssagen. Bang blev forstraad i 1867. Fra 1876 til 1900 var Bang skovrider på Tisvilde-Frederiksværk distrikt og sandflugtskommissær for Frederiksborg Amt. Under hans bestyrelse udvidedes distriktet ved købet af det 450 ha store hedeareal Asserbo Overdrev, hvis tilplantning han ledede i årene 1885- 96, og som blev til de nuværende Liseleje og Asserbo plantager. Bang så klart at disse nye skove sammen med Tisvilde Hegn ville blive af den allerstørste betydning som fritidsområder, og han protesterede derfor imod udstykning til villagrunde af arealer i skoven langs med stranden. Han forudså at hele Nordsjællands kyst ville blive bebygget, og at statens skov- og klitområder mellem Liseleje og Tisvildeleje skulle bevares for offentligheden. Som medstifter og rådgiver for Frederiksborg amts plantningsselskab, oprettet i 1892, virkede og vejledte Bang også de private plantninger i området. På hundredeårsdagen for hans fødsel den 28. juli 1921 blev der på Bangshøj oven for Enebærdalen i Tisvilde Hegn afsløret et mindesmærke for ham.


Billeder

Oversigt - Set fra NØ
Bagside - Set fra SV
Side - Set fra SØ
Side - Set fra NV
Tekst - Set fra NØ
Forside - Set fra NØ