Sandflugtsmonumentet
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010111-115

Fredningsnr.
2627104

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1700 - 1749 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Mindesmærke, ”Sandflugtsmonumentet”. Et mere end 6 m højt, tresidet sandstensmonument i barokstil (af D. Gercken). Monumentet bærer Kong Frederik d. IV’s og Kong Christian d. VI’s navnetræk under en gylden krone. På hver af de tre sider findes en, på hhv. dansk, tysk og latin affattet tekst. I en cirkel, 5,3 m i diameter, omkring monumentet findes et smedejernsgitter.
Undersøgelsehistorie  (4)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Anlæg afventer klassifikation

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
ca. 5 meter højt mindesmærke sat på høj naturlig bakke.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

2014 Museal besigtigelse
Kroppedal Museum, Arkæologi
Mindesmærket: Mindesmærke, ”Sandflugtsmonumentet”. Et 6 m højt, tresidet sandstensmonument i barokstil. Hver side måler ca. 150 cm ved basen. Monumentet bærer kongerne Frederik IV’s og Christian VI’s navnetræk samt kongekrone og rigsæble øverst. Monumentet står på et ca. 20 cm højt fundament. På hver af de tre svagt indadbuede sider findes en inskription fordelt på to plaketter, en mindre forneden og en større ovenover. Teksten er på henholdsvis dansk (N), tysk (SØ) og latin (SV). I en stensat cirkel omkring monumentet er opsat et smedejernsgitter, ca. 5 m i diameter og 85 cm højt. Monumentet er placeret på en bakketop for enden af en allé, hvor en trappe fører op til toppen. Historie: Mindesmærket, som også går under navnet ”Perminen” (pyramiden), blev rejst i 1738 til minde om bekæmpelsen af sandflugten. Fra slutningen af 1500-tallet blev området hårdt angrebet af sandflugt. Sandet samlede sig i miler på op til 30 meters højde, der vandrede ind over land og dækkede det meste. Omkring år 1700 var problemet så omfattende, at mange bønder havde forladt hus og hjem. Landsbyen Torup var allerede gået tabt, og byerne Tisvilde og Tibirke var truede. Efter flere mislykkede forsøg på at dæmme op for problemet, blev holsteneren Johan Ulrich Røhl kaldt til landet i 1724. Røhl var en handlekraftig mand, og med hjælp fra lokale bønder og kongens soldater fik han i 1730’erne omsider standset sandflugten. Det var kong Christian VI, der bad billedhuggeren Diderik Gercken (1692-1748) om at lave monumentet, som bærer forskellige tekster og digte på dansk, tysk og latin, og nævner de involverede konger og betydende embedsmænd for deres fortjenester i projektet.

Litteraturhenvisninger  (0)