Byrum

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Læsø

Sted- og lokalitetsnr.
100501-588

Fredningsnr.
0820619

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Saltudvinding, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Ruiner af saltkogerier De bevarede anlæg fremtræder som 0,5 - 1 m lave volde, der omgiver arealer af uregelmæssig cirkulær eller rektangulær form. De fredede anlæg er græs- eller lyngklædte. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Græsning er tilladt i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Saltudvinding

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og lyngklædt saltsyderi i birkekratsbevoksning.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anselig, græsklædt saltsydetomt.


Billeder

Oversigt set fra V
Oversigt set fra NØ