Tofte Kilde

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010111-116

Fredningsnr.
262797

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Helligkilde, ”Tofte Kilde”. Midt i en, af tilhuggede kvadre, lodret opmuret facade, 1,6 m bred og 1,0 m høj, løber kildevandet ud gennem et 8 cm stort hul, boret i en sten, og ned i en flad kumme. Kummen er 1,4 m bred og 2,0 m lang, kranset af en karm, opmuret af små natursten. Herfra løber vandet videre til et afløb. På begge sider af den opmurede facade og kildevældet forløber bueformede stensætninger, ½ m høje. Hele anlægget er således hesteskoformet, 5 m bredt og 5 m dybt, med kildevældet i VNV, og åbning, ud mod vejen i ØSØ. Sit nuværende navn har kilden efter landsbyen Tofte.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Helligkilde