Torup kirketomt
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110313-31

Fredningsnr.
12035

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Torup kirketomt Tomten af Torup nedrevne kirke, nemlig kirkegården, der er omgivet med et jorddige og henligger med græs. På kirke- gården findes fundamenter af kirken, hvoraf dog kun et 5 m langt, 0,70 m tykt og indtil 1,20 m højt stykke af skibets sydmur, uden facade og med 1 m bred døråbning, samt lidt af korets østmur, ses over jorden. Kirkegårdsdigets ydre fod er ydergrænsen for det fredlyste areal. Beplantning må ikke fin- de sted indenfor en afstand af 10 m fra kirkegårdsdiget.
Undersøgelsehistorie  (7)
1794 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Torup Kirke, der blev nedrevet 1794, henligger nu som ruin øst for den lille Vestersø. Tomten blev udgravet 1940 af arkitet C. G. Schultz. Kirken har været en romansk granitkvaderbygning, bestående af apsis, kor og skib.

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gl. Tvorup Kirkegaard med Rester af Kirken.

1925 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1940 Museal udgravning
Uspecificeret institution

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Rester af kirken og kirkegården er angivet af et dige.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Kirkeruin med omgivende kirkegård, omkranset af træbevokset vold/dige. Nogle af træerne er gået ud.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VI, 2, Thisted Amt
1961