Trianglen
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010111-118

Fredningsnr.
262799

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Høj. 0,5 x 12 m. Brandbælte og skovspor i NØ-SV hen over højen, som er meget flad og udflydende. 1 randsten ses i NØ og 1 i SV.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Rundhøj ca 0,5-1 m høj og ca 18 m i diameter. Centralt i højen er en stor sten synlig.

Litteraturhenvisninger  (0)