Mølbæk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110711-44

Fredningsnr.
100731

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Umatrikuleret vejareal, litra "a", landevej 643, km 30.951, Vust By, Vust Stenkiste. Stenkistens sider er opført af kampesten i forskellige størrelser. Overliggerne er granitbjælker. Gennemløbet er 0,6 m bredt og 0,5 m højt. Hele anlægget er 0,9 m bredt og 0,8 m højt. Stenkisten er 8 m lang. Stenkisten er forlænget med betonrør. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning og betonrørene.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vejkiste

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Vejkiste under vej. Fortidsmindet er uerkendeligt i lanskabet, da den oprindelige kiste er blevet forlænget med cementrør i nyere tid og dækket af moderne vej.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kvaderstens vejkiste. Forlænget med betonrør i begge ender.

Litteraturhenvisninger  (0)