Horsbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110711-45

Fredningsnr.
100732

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Umatrikuleret vejareal, litra "a", landevej 643, km 31.860, Vust By, Vust Stenkiste. Sstenkistens sider er sat af kampesten i forskellig størrelse. Overliggerne er granitbjælker. Gennemløbet er 0,6 m bredt og 0,4 m højt. Hele anlægget er 0,7 m højt og 0,9 m bredt. Stenkisten er 8 m lang. Stenkisten er forlænget med betonrør. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning og betonrørene.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vejkiste

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Vejkiste under vej. Fortidsmindet er uerkendeligt i lanskabet, da den oprindelige kiste er blevet forlænget med cementrør i nyere tid og dækket af moderne vej.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)