Horsbjerg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110711-45

Fredningsnr.
100732

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Vejkiste, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Umatrikuleret vejareal, litra "a", landevej 643, km 31.860, Vust By, Vust Stenkiste. Sstenkistens sider er sat af kampesten i forskellig størrelse. Overliggerne er granitbjælker. Gennemløbet er 0,6 m bredt og 0,4 m højt. Hele anlægget er 0,7 m højt og 0,9 m bredt. Stenkisten er 8 m lang. Stenkisten er forlænget med betonrør. Fredningen omfatter ikke den moderne vejbelægning og betonrørene.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vejkiste

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Vejkiste under vej. Fortidsmindet er uerkendeligt i lanskabet, da den oprindelige kiste er blevet forlænget med cementrør i nyere tid og dækket af moderne vej.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Sydsiden, set fra S