Slette Å
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
110703-127

Fredningsnr.
1009213

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Nyere tid (dateret 1750 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Granitstensbro. Broen, der har 3 gennemløb, er opført i 3 skifter af groft tilhugne kampesten, herover er lagt granitstensbjælker. Gennem- løbene er ca. 4,30 meter lange, det midterste er ca. 2 m bredt og de to andre ca. 1 meter brede. Afstanden fra overlig- gernes underside til åløbets bund er ca. 1,25 meter. Over broen er en gruslagt vejbane. Den samlede bredde af konstruk- tionen er ca. 6 meter, og ved hver af de 4 hjørner er en af- mærkningssten, hvoraf de 2 er på plads, medens de 2 andre ligger ved vejkanten. Broen fører over Slette Å og ligger i skellet mellem Hjort- dal og Slettegård ejerlav. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ombygges eller på nogen anden måde beskadiges. Henkastning af jord, sten og affald er ikke tilladt. Ændringer bortset fra almin- delige vedligeholdelser af den nuværende vejbane må kun ske efter aftale med fredningsstyrelsen, (fortidsmindefovaltnin- gen). Matr.nr. 1a, Slettegård: Granitstensbro i skel til matr.nr. 1a af Hjortdal.
Undersøgelsehistorie  (4)
1974 Museal besigtigelse
Journal nr.: 476
Aalborg Historiske Museum
I den fredede kampestensbro over Slette å øst for Hjortdal Kirke er en stenplanke skredet ud, således at den nu delvist ligger i åløbet. Der er hermed fare for, at resten af broen skal styrte sammen.

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kvaderstensbro over Slette Å ved Hjortdal Kirke.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kvaderstensbro over Hjortdal Å.

Litteraturhenvisninger  (0)