Lerup

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100705-105

Fredningsnr.
1009219

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,0 x 10,0 x 7,0 m. Orienteret i Ø-V. I plantage.
Undersøgelsehistorie

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille ny høj. Orienteret Ø/V. Bevoksning: 1986: Græs og Lyng

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Rundhøj

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra Ø
Oversigt set fra V
Foto, oversigt