Bratskov voldsted
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Jammerbugt

Sted- og lokalitetsnr.
100703-15

Fredningsnr.
10109

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Kælderanlæg, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Bratskov voldsted Voldstedet består af en ca. 60 x 60 m stor borgbanke, som på tre sider, i vest, nord og øst er omgivet af delvis vand- fyldte gravsænkninger, som er bredest i øst, hvor de når en bredde af ca. 20 m, medens de mod nord og vest er ca. 15-16 m fra overkant til overkant. Banken hæver sig ca. 2-3 m o- ver voldgravene. På borgbanken ligger den i henhold til byg- ningsfredningsloven fredede hovedbygning. I det nordvestlige hjørne er spor af en iskælder. Iøvrigt benyttes areal som have og gårdsplads. Fredningsgrænsen går i vest, nord og øst langs voldgravenes (sænkningernes) ydre overkant, og i syd langs en linie, som forløber fra den sydlige overkant af hhv. den vestre og den østre voldgrav (voldgravssænkning). Bygningerne er ikke om- fattet af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, eller på nogen anden måde forstyrres. Henlæggelse af jord, sten og afflad må ikke finde sted. Det er tilladt at anvende det fredede areal som have og gårdsplads på samme måde som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Voldsted/Borg

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Bratskov Herregård - Bebygget voldsted. Kommunalt ejet,

Litteraturhenvisninger  (0)