Vang Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120610-41

Fredningsnr.
101347

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Voldgrave De vandfyldte voldgrave består af en ca. 41 m lang og ca. 17 m bred nordøstlig del, der i ret vinkel står i forbindelse med en 96 m lang og ligeledes 17 m bred sydøstlig del, der udmunder i den syd og vest for hovedbygningen beliggende sø. Over den syd- østlige voldgrav fører en 6 m bred kampestensbro med 1 bue. Gra- vene har ca. 2,5 m høje skråninger, der er bevokset med store træer. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes øvre kanter. I sydvest afgrænses det fredede areal af en linje tværs over voldgraven ved dennes udmunding i søen, ca. 48 m sydvest for broen, der er indbefattet i fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bro, Vandfyldt grav.