Dronninglund hovedgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-382

Fredningsnr.
101515

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vandfyldt grav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrave ved Dronninglund hovedgård. Matr.nr. 1a: Af det oprindelige voldgravssystem er bevaret vandfyldte voldgrave mod nord, vest og syd. De nordre og vestre vold- grave er begge ca. 160 m lange og ca. 20 m brede. Den søn- dre grav, der ligger ca. 220 m syd for den nordre er ca. 8 m bred og ca. 80 m lang, regnet til skellet mod matr.nr. 1n, hvor den fortsætter mod øst. Matr.nr. 1n: Den østlige del af den søndre voldgrav, strækkende sig fra skellet mod matr.nr. 1a og ca. 100 m mod øst, samt den syd- lige del af den østlige voldgrav i en længde af ca. 40 m. Graven er ca. 8 m bred og vandfyldt. Fredningsgrænsen forløber langs gravens øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved gravning eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Op- rensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstan- den må kun finde sted med rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (3)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Vandfyldt grav

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Vandfyldt voldgrav ved Dronninglund Slot og Hovedgård.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)