Burevang

Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Nordsjælland

Kommune
Gribskov

Sted- og lokalitetsnr.
010103-135

Fredningsnr.
262826

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Høj. 1,5 x 13 m i N-S og 8 m i Ø-V. Formen har højen på grund af afpløjning på begge sider for over 200 år siden, idet den ligger omgivet af højryggede agre.
Undersøgelsehistorie

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Langhøj ca. 1,5 m høj og 7 x 15 m, bevokset med græs. Flad på toppen.