Skansen
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120609-4

Fredningsnr.
111311

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Stjerneskanse En fireoddet stjerneskanse, hvis ydermål er ca. 64 x 64 m, og hvis volde hæver sig indtil ca. 2,5 m over det nærmest omgivende, mod syd hældende terræn, samt de udenomliggende spor af udenværker (grav og vold) som ved parkanlæg er en del omdannede og regulerede. Skansen indgår i den offentlige park og er delvis skovklædt. Grænsen for det fredede areal følger foden af skansens bevarede yderværker, og er angivet på vedføjede udsnit af matrikelkort 1:1000. Det fredede areal måler i øst-vest indtil 115 m, og i nord-syd indtil 104 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det må dog anvendes til park i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (2)
2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)