Solhøie
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Thy

Kommune
Thisted

Sted- og lokalitetsnr.
110313-49

Fredningsnr.
120443

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, én af "Svalhøje". 2,4 x 18 m.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Solhøie, liggende paa en Banke, 12 Stykker [tegning]. 3-4. velbevarede; Tværm. 50 Fod, Høide 9 Fod. 5. lille Hedehøi. 6. et Lag afgravet af Høien; Stenkister og Bronzesager fundne. 7. hulet i Midten mod Sydøst. 8. Udhulet midt i Vestenden afgravet, Tværmaal 70 Fod, Høide 11-12 Fod. 9-14. overpløiede, Høiden endnu mellem 4-7 Fod. Bevoksning: 1986: Nålekrat/-træer

1914 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,8 x 20 M. - Som 1. Nr. 1-10 [sb. 38-49] alle i Statsplantage; E: Solhøje. G-S: Svalhøje; paa stedet Herskabshøje. I en af dem (E6) anføres, at Stenkister og Bronzesager skal være fundne. Nye Oplysninger foreligger ikke. Bevoksning: 1986: Nålekrat/-træer

1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,40x18 m. Beplantet i Nystrup Plantage.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj som besk. Bev. udtyndes kraftigt, især mod sporet. UKEFN SR Bevoksning: 1986: Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Arealet omkring Svalhøje er fældet og holdes ryddet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Mod øst et markant dige.

Litteraturhenvisninger  (0)