Koldsminde
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120507-33

Fredningsnr.
121143

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Umatr. gadejord (Kildegade (Nibe bygrunde)) Kilde Anlægget består af 2 firkantede bassiner, sat af tilhugne granitstenkvadre og forbundet med en rende, ligeledes sat af tilhugne granitkvadre. Det sydlige bassin måler ca. 3,60 x 3,10 m (udvendig) og afstanden til bunden fra kanten er ca. 90 cm. Det nordlige bassin er ca. 5,20 m langt og ca. 4 m bredt, og langs hver side er, ca. 50 cm forsænket i forhold til kanterne, en lav ca. 50 cm bred bænk. Bassinet er ca. 70 cm dybt. Renden, der forbinder de 2 bassiner, er ca. 4 m lang og ca. 1 m bred. Vandstanden i anlægget er ca. 50 cm høj. I forlængelse af det største bassin er et lavt halvrundt bassin, hvis kanter er sat af rå kampesten med cementfyld- ninger. På det sydligste bassins 3 sider er opført et 1,10 m højt smedejernsrækværk med Nibe byvåben. Fredningen omfatter et areal på ca. 14 x 4 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Affald m.m. må ikke hen- kastes i bassinerne.
Undersøgelsehistorie  (2)
2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Kildeanlæg

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)