Sønderholm
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120511-152

Fredningsnr.
121259

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Dæmningsanlæg Dæmningsanlægget består i sin helhed af en ca. 425 m lang jord- vold, der hæver sig ca. 2-2,5 m over det nordfor liggende ter- ræn. Bredden af dæmningen varierer fra ca. 20 m til ca. 30 m. Dæmningen, der er græsklædt, har to gennembrydninger (markveje), nemlig på matr.nr. 1gc langs skellet til matr.nr. 1gb og på matr.nr. 1ge. Den fredede dæmnings udstrækning fremgår af ved- lagte kort, hvorpå fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Dæmningen omfatter Restrup hovedgård, matr.nr. 1ga, 1gb, 1gc, 1ge, 1gf, 1gg, 1gh, 1 ke.
Undersøgelsehistorie  (4)
1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,5 x 425,0 x 30,0 m. Som før. Bevoksning: 1981: Græs

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_AN_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Dæmning, uspecificeret

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt dæmning ved Sønderholm.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)